Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Gemeenteraad onverantwoord tijdens corona-crisis

Gemeenteraad onverantwoord tijdens corona-crisis
Lokaal @ Vlaams Belang

Ook in het midden van de corona-crisis wil het gemeentebestuur nog steeds een gemeenteraad bij elkaar roepen voor "hoogdringende" zaken. In de huidige situatie is dit niet enkel onwettig, maar ook een regelrechte verspilling van levensnoodzakelijke middelen.We hebben hierover onderstaande mail naar het bestuur gestuurd:


Geachte collega's,

Zoals jullie vernomen hebben zal de gemeenteraad achter gesloten deuren en enkel met de fractieleiders plaatsvinden. Dit wil zeggen dat we nog steeds met 15 personen aanwezig zijn in de raadszaal.

Buiten de discussie of het al dan niet wettelijk is (volgens onze juridische diensten niet + zie ook reacties op de gemeenteraad in Hasselt vandaag:https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200324_04901007/hasseltse-gemeenteraad-verloopt-uitzonderlijk-per-email ) zijn wij al enkele dagen vragende partij om de raad uit te stellen zoals in onze buurgemeenten (https://www.hbvl.be/cnt/dmf20200323_04899559/heel-wat-limburgse-gemeenteraden-geannuleerd ) omwille van veiligheidsredenen en het besmettingsrisico tot een absoluut minimum te beperken

Ik heb daarom ook advies opgevraagd bij de veiligheidsadviseur van de coronacel uit het ziekenhuis en hij gaf dit advies : Vergaderen enkel via videoconferentie en als het echt niet anders kan de afstand van 1.5m respecteren + beschermingsmasker dragen!

Dit zijn de zogenaamde hoog dringende punten

Volgende punten zijn hoogdringend:
OZ.1. Secretariaat en juridische zaken - notulen vorige gemeenteraad -
goedkeuring OZ.5. Politie - bekrachtiging aankoop snel
interventievoertuig (beslissing SC 26/2/2020 bij hoogdringendheid) -
goedkeuring OZ.9. Financiën - toekenning nominatieve subsidies 2020 -
goedkeuring OZ.10. Personeel en HR - Beekbeemden - selecties - ambt
directeur - vaststelling algemeen kader - goedkeuring

Ik stel me hier serieus vragen bij of dit hoogdringende punten zijn????? Goedkeuring notulen ??? aankoop interventie voertuig???? Toekenning subsidies??? selectie procedure directeur beekbeemden???

Kunnen deze zaken echt geen maand uitgesteld worden???

Laten we de raad doorgaan in deze vorm als bijna enige in Limburg, wil dat zeggen dat er 15 beschermingsmaskers moeten voorzien worden en desinfectiemiddel. Als ik dan zie dat wij dagelijks in het ziekenhuis moeten vechten om een masker te kunnen vast krijgen en dat er vele zorgkundigen en logistieke medewerkers geen beschermingsmaskers krijgen en zich op afdelingen moeten begeven waar al of niet gekende besmette patiënten liggen (want maak jullie geen illusie , de testen die ze uitvoeren is maar op een heel klein deel van de patiënten) dan krijg ik een heel slecht gevoel.

15 maskers wil zeggen dat een ganse ploeg van de morgenshift +- 8 mensen en een ganse ploeg van de middagshift 8 uur veilig kunnen werken....... Nu beginnen deze mensen hun shift met bang in het hart en vele zonder beschermingsmaskers (al de beschikbare materialen gaan op dit moment naar de afdelingen waar gekende patiënten liggen + waar al de mensen zich aanmelden aan de triagepost en blijft er voor de rest van het personeel weinig over)

De raad laten doorgaan is ook een heel negatief signaal naar de bevolking toe. BLIJF IN UW KOT !!! Leg maar eens uit dat we met 15 mensen samenkomen , maskers gebruiken voor misschien maar een half uur, als de extra niet dringende punten van nVa niet uitlopen, om de notulen van vorige vergadering goed te keuren.........

Denk hier goed over na , en ik zou zeker witte lakens blijven buiten hangen en blijven applaudisseren . De raad laten doorgaan zou respectloos zijn naar de bevolking toe en naar al de mensen die hemel en aarde bewegen om extra besmettingen te voorkomen.

Met collegiale groeten

Jan Jans

Fractieleider Vlaams belang